Şirketler & Ticaret Hukuku Şirketler & Ticaret Hukuku

Şirketler & Ticaret Hukuku

Anasayfa Şirketler & Ticaret Hukuku

Şirketler & Ticaret Hukuku

Hukuk Büromuz, müvekkillerine faaliyet gösterdikleri sektörlerde gereksinimlerine uygun olarak profesyonel hukuki görüş vermekte, şirketlerin ihtiyacı olan her konuda sözleşmelerin hazırlanması, sözleşme müzakerelerine katılım, kuruluş işlemlerinin takibi, Genel Kurul toplantılarının yapılması, Yönetim Kurulu ve Genel kurul kararlarının hukuki denetimi, hisse devri ve sermaye artışları, ana sözleşme revizyonları, Sermaye Piyasası Mevzuatı konusunda danışmanlık, haksız rekabet ve tüketici mevzuatı konusunda danışmanlık yapmakta, şirketlerin ihtiyaçlarını tespit ederek şirket yetkililerine raporlama yapmaktadır.

Hukuk Büromuz tarafından tespit edilen hususlar çerçevesinde yeni Türk Ticaret Kanunu da değerlendirilerek şirketlerin değişen mevzuata uyum süreci yürütülmektedir. Uyum sürecinde şirket yetkililerine ve ilgili birimlerine özel eğitimler verilmektedir. Şirketler & Ticaret Hukuku alanında yapılan her türlü yasal değişiklik Resmi Gazete' de yayınlanması ile birlikte müvekkillere iletilmektedir.

TİCARET HUKUKU

Verilen hizmetler, danışmanlığı yapılan ticari şirketlerin, gerçek kişi tacirlerin, tüzel kişiliği olmayan kuruluşların; ticari işletme işletmekten, haksız rekabetten, ticaret unvanına tecavüzden, tacir yardımcılarının hukuki durumlarından, deniz ticaretinden, kıymetli evraktan, cari hesap ilişkilerinden, tacir olmanın yükümlülüklerinden doğan problemlerinin Ticaret Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir. Bunların dışında özellikle sözleşmelerin akdedilmesi konusunda imza öncesi yapılacak müzakere ve sözleşme taslaklarının hazırlanması hususunda hizmetler verilmektedir.

ŞİRKETLER HUKUKU

Şirketlere, Serbest Bölgeler ve Organize Sanayi Bölgeleri de dahil olmak üzere yatırım alanlarında hukuki hizmetler sunulmakta, şirketlerin Türkiye'deki yatırımları organize edilmekte, bu yatırımlar çerçevesinde ortaklık anlaşmaları hazırlanmakta ve şirket kuruluşlarında yer alınmakta, aynı şekilde Türk şirketlerinin yabancı ülkelerdeki yatırımları ile ilgili yazışma ve başvurulara ilişkin olarak danışmanlık yapılmaktadır.

Verilen hizmetler, Ticaret Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.

Yerli ve Yabancı Şirketlerin Kuruluşu

Haksız rekabetin önlenmesi,

Tüketicinin Korunması

Şirket Genel Kurul toplantılarının yapılması

Sermaye Piyasasıİrtibat bürolarının kurulması

Hisse Senetleri ve Tahvillerle ilgili İşlemler

Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları

Sermeye Arttırımları ve İndirimleri

Hukuki Durum Tespit Raporlaması (Due Dilligence )

Şirket birleşme ve devralmaları

 


Şirketler & Ticaret Hukuku

Daha detaylı bilgi için bize sizi arayalım...