İcra ve İflas Hukuku İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Anasayfa İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Hukuk Büromuz alacak ve borç ilişkisinin ticari hayattaki önemi ile nakit ihtiyacının karşılanması kapsamında, icra ve iflas hukuku alanında hız ve hukuki güvenliği merkeze alan bir yapılanma kurmuştur. Alacak tahsili, bir işin yapılması veya yapılmamasına yönelik olarak Hukuk Büromuz tarafından icra hukuku işlemleri kapsamında gerek alacaklılar gerekse borçlulara yasal danışmanlık ve vekillik hizmetleri verilmektedir.
 
Alacağın tahsili kapsamında;
Borçluların gerçek mal varlığının araştırılması ile borçlunun mal varlığını azaltıcı işlemlerinin iptali,
Borçlunun borç ödeme kapasitesinin tespiti ile raporlanması,
İhtiyati tedbir kararlarının uygulanması,
Fiili haciz ve satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi;
Gemi, uçak ve gayrimenkul gibi özel düzenlemelere tabi mallara ilişkin icra işlemlerinin takibi yapılmaktadır.


İcra ve İflas Hukuku

Daha detaylı bilgi için bize sizi arayalım...